Op een eigen manier vorm geven

Eigenvorming is een proces om jezelf beter te leren kennen. Eigenvorming betekent ook op een persoonlijke manier betekenis te geven aan belangrijke life events, psychosociale problemen of fysieke klachten. Het gaat over wie je bent, in welke situatie. Hoe maak je je keuzes? Hoe beweeg je mee met het leven in vreugde en verdriet. En hoe maak ik verbindingen met anderen.

Eigenvorming is

 • Op een eigen manier vorm geven aan het leven binnen je eigen persoonlijke mogelijkheden
 • Het Leven als een reis zien, dat niet gaat over mislukken of slagen maar over vorming
 • Een eigen betekenis geven aan een moeilijke of pijnlijke ervaring
 • Beseffen dat pijn en verdriet bij het leven horen, net als plezier, geluk en vrijheid
 • Als ouder bewust zijn van de gevolgen van je acties voor de volgende generatie.
 • Je levenservaringen, je wijsheid, je liefde delen met mensen die dit waarderen.
 • Je afvragen wie of wat je inspireert zodat je jezelf blijft voeden.
 • Leven in verbondenheid, met jezelf en vandaaruit met de anderen.
 • Je beseffen dat je eigen keuzes kunt maken hoe lastig dit soms ook is
 • Je eigen talenten hebt die tot ontwikkeling komen op jouw eigen tijd
 • Je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen leven
 • Je ervan bewust bent dat ontwikkeling een beweging is
 • Je het verleden kan dragen en vrij in het nu kan staan
 • De tijd geven aan wat zich aandient
 • Kiezen voor het Leven

Belemmeringen voor Eigenvorming

 • Een gebeurtenis of situatie waarin je vastloopt
 • Interpretaties en invullingen
 • Hoge werkdruk, spanningen,
 • Langdurig zorgen maken,
 • Laag energieniveau en vermoeidheid
 • Schuldgevoelens en schaamte
 • Angsten
 • Kritisch oordelen (over jezelf)
 • Te veel ‘pleasen’ vanwege de angst voor afwijzing
 • Hoge verwachtingen hebben van jezelf en/of van anderen
 • Pijn en ziekte
 • Verlies

Veel voorkomende klachten

 • Stress, gespannenheid, piekeren
 • Depressie
 • Lusteloosheid
 • Vervreemding, gevoel te hebben niet op de juiste plek te zijn
 • Eenzaamheid
 • Lichamelijke klachten