Het antwoord hierop is kort samen te vatten in als je behoefte hebt aan meer dan praten alleen. Omdat voor veel klachten een behandeling met hypnotherapie bestaat uit voelen, denken en gedrag. Er zijn binnen hypnotherapie veel soorten methodieken zodat het voor veel klachten geschikt is. Iedere behandeling bestaat uit een stuk psychotherapie of coaching en een deel trance. Zodat niet alleen het logisch denken wordt gebruikt maar juist ook het intuïtief en creatief denken wordt geactiveerd in combinatie met het gevoelsleven. Deze combinatie zorgt voor een positief effect op het veranderen of accepteren van je klacht.Een hypnotherapeut maakt dus gebruikt van hypnose of wel trance genoemd en bestaat uit een combinatie van (integrale) psychotherapie en hypnose. Het begrip hypnose is te omschrijven als een veranderende bewustzijnstoestand. Namelijk, van een brede focus naar een meer nauwere focus. Je bent je minder bewust van de omgeving en je wordt begeleid om je meer te focussen op innerlijke waarnemingen. Het verschijnsel trance is niet nieuw, het is een psychische gesteldheid die we meerdere malen onbewust al hebben. Zoals wanneer we geconcentreerd een boek lezen. De hypnotherapeut begeleidt je naar deze trance toestand en van daar uit start de behandeling. Men ervaart over het algemeen een diep gevoel van ontspanning, en alleen dit al doet soms al veel goed.

En dan ben je in een diepere ontspanning?
Een voordeel hiervan is dat het control deel van jezelf, het kritische deel, wat minder actief is. Op die manier kan je meer contact maken met onbewuste opgeslagen waarnemingen, percepties, associaties en herinneringen. In veel onderzoeken komt naar voren dat ons bewuste gedrag veel meer wordt gestuurd door onbewuste processen. Daarom is een begeleiding in trance erg waardevol. Zo kan je oud gedrag en oude emoties opnieuw onderzoeken en je drijfveren achterhalen en opnieuw kaderen.

Straks ben ik alle controle kwijt en komt er te veel narigheid naar boven
Je behoudt de controle tijdens de behandeling en je bent in interactie met de therapeut en je doet vaak actief mee tijdens de behandeling. Vaak omschrijven cliënten het gevoel als ‘in between’ zijn. Je bent je bewust van je omgeving en toch ben je nauw verbonden met wat er in je afspeelt. Dit is belangrijk omdat het voelen, het doorleven en de inzichten daaruit bijdragen aan de behandeling. Een misverstand is dat men denkt dat je altijd moet ‘graven’ in het verleden om naar de oorzaak te gaan. Soms is het nodig maar dit hoeft niet altijd. Er zijn zoveel methodieken binnen hypnotherapie dat je ook in het hier-en-nu kunt blijven of zelfs naar toekomstige momenten kunt gaan (progressie). Tijdens de intake wordt alles goed doorgenomen en wordt er een behandelplan opgesteld.

Voor welke klachten?
Een lijstje van klachten die behandeld worden in mijn praktijk:
– PDS – prikkelbare darm syndroom
– Psychosociale problemen in het breedste zin van het woord
– Omgaan met stress, burn-out
– Begeleiding tijdens de zwangerschap en voorbereiding op de bevalling.
– Te veel in piekeren / mentale overbelasting en het (lichaam)gevoel zijn kwijtgeraakt
– Angsten.
– Omgaan met verlies (rouw, scheiding)
– Kinderen met angsten, problemen hebben met zelfbeeld, stress etc.

Een aparte vermelding is de behandeling van kinderen met hypnotherapie in mijn praktijk. Vooral deze doelgroep is bij uitstek geschikt omdat voor kinderen het heel natuurlijk aanvoelt om te visualiseren en te ‘dagdromen’. Te directe vragen hoeven niet beantwoordt te worden en uit mijn ervaring vinden kinderen het ontspannen ook heel prettig en bij sommige klachten is dit juist essentieel. Denk aan klachten zoals onverklaarbare buikpijn, hoofdpijn maar ook psychosociale problemen zoals gepest worden of omgaan met hoog gevoeligheid en prikkels.

Mijn persoonlijke mening is dat hypnotherapie ook zinvol is voor mensen die zoeken naar persoonlijke vorming. Vaak gestelde vragen zijn ‘waar sta ik nu in mijn leven’ en ‘waar wil ik naar toe’ Je leert je drijfveren te onderzoeken en het is een fijne manier voor zelfreflectie. Het is niet voor niets dat traditionele culturen, trance zagen als een meditatieve staat waarin je delen van jezelf kunt beluisteren en kunt toe-eigenen. En ook voor mensen die te veel in het hoofd leven, die het gevoelsleven en hun lichaamsgevoel, lange tijd om welke reden dan ook hebben verwaarloosd.

Effect en aantal behandelingen?
We willen allemaal garanties, we willen een doel nastreven en het liefst behalen. Dit geldt ook voor mij als therapeut. Echter een mensenleven is dynamisch en er zijn vaak zoveel factoren die ervoor zorgen dat een klacht ontstaat of in stand blijft, dat een garantie voor volledig herstel nooit te garanderen is. Wel kan ik na een aantal jaar ervaring zeggen dat er altijd een winst te boeken valt. Soms komt er achter de klacht het werkelijke probleem omhoog. Bij PDS zijn de behandelingen over het algemeen succesvol en dit geldt ook voor klachten op het gebied van stress, burn-out, leren omgaan met angst of persoonlijke ontwikkeling. Als cliënt heb je een open houding nodig en de bereidheid om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hoe je in het leven staat en wilt staan.

Eigenvorming
In mijn praktijk staat Eigenvorming altijd voorop, dit betekent dat je bezig blijft met de vraag hoe je je leven wilt blijven vormen met alles wat je hebt meegemaakt. Hoe je je verleden kunt integreren zodat jij verder kan op de manier die beter en nu bij jou past. Welke klacht je ook hebt, je kan de ruimte maken om te beginnen om de eerste stap te zetten naar een vrijer leven ondanks je klachten of zelfs zonder klachten. Daar past het werken met je onbewuste, via trance, uitstekend bij!