Wat is therapie & coaching

Het doel van therapie & coaching is erop gericht het evenwicht tussen lichaam, psyche en de sociale omstandigheden te herstellen.Vaak kunnen we een probleem wel een tijdje opvangen, zeker als we over voldoende gezondheid en social support beschikken. Als problemen echter langdurig zijn en er meerdere factoren gaan meespelen die spanning oproepen, zoals ziekte, scheiding, schulden of ontslag, wordt het soms lastig om aan alle eisen en verwachtingen te voldoen. We raken dan uitgeput en raken het overzicht en soms ook onszelf kwijt. Dan is het raadzaam om begeleiding te zoeken.

Tijdens de sessies wordt ingegaan op diverse levensgebieden. Vaak is er een combinatie van educatie en oefeningen. Het kan zijn dat je een specifieke coachings vraag hebt, dan wordt daar naar gekeken. Een integrale en wat meer intensievere therapie gaat vaak wat dieper in op thema’s als hechting en psychologische ontwikkelingsfases.

Het werk van psychoanalyticus Carl Jung is een rode draad in mijn begeleiding. Centraal staat zijn beschreven individuatieproces; worden wie je bent en jouw persoonlijke talenten hiervoor gebruiken.

Een aantal technieken werken goed in combinatie met hypnotherapie en coaching. Dit zijn o.a. EMDR, NLP, ACT, EFT, IEMT en ReAttach Therapy.

Kinderen en coaching

Als kinderen komen voor coaching wordt er zoveel mogelijk gekeken naar hoe de klacht wordt ervaren door het kind zelf en wat voor elementen er in het kind zelf aanwezig zijn om te helen. Soms is het zo dat we de klacht wat ‘loslaten’ en juist onze aandacht meer gaan richten op het ontwikkelen van vaardigheden, kwaliteiten in het kind die door de klacht onderbelicht blijven. Dan kan er ook evenwicht komen. Ook is er aandacht voor de gevolgen of effecten van het hebben van een klacht. Vooral bij fysieke klachten en angstklachten, kunnen de gevolgen belastend zijn voor het kind. Omdat een kind in een systeem (gezin, school, clubjes) leeft, is hier ook aandacht voor.