Wat inspireert en wat motiveert is niet altijd te achterhalen. We pikken iets op, we lezen iets, we zien en horen iets en slaan dit ergens in onszelf op. Om vervolgens dit weer te voorschijn te halen wanneer het nodig is. Allemaal hebben we zo onze eigen inspiratiebronnen en zijn we op onze eigen manier weer een inspiratie voor anderen. Hieronder een selectie van mijn verzameling.

Paulo Coelho
Strijders van het licht

Een strijder van het Licht concentreert zich op de kleine wonderen van alle dag. Hij kan de schoonheid zien omdat hij de schoonheid in zichzelf draagt. De wereld is immers een spiegel en we zien ons eigen gezicht erin. Ook al wordt de strijder geconfronteerd met zijn gebreken en beperkingen, hij doet er alles aan om in crisistijden zijn goede humeur te bewaren. Per slot van rekening zet de wereld alles op alles om hem te helpen, ook al lijken de gebeurtenissen het tegendeel te bewijzen.

Paulo Coelho
Strijders van het licht

strijders van het licht
Liefde kun je niet kopen in grote en niet in kleine winkels. Liefde kunnen we niet maken met grote en niet met kleine machines. Je bent Liefde. Want Liefde is de kern van ieder menselijk wezen. Liefde is onbeperkt, eeuwig, vrij en onvoorwaardelijk. Jij bent Liefde zoals de maan ‘s nachts haar licht laat schijnen. De zon overdag haar warmte geeft. Je bent liefde zoals vuur heet is en water nat. Omarm jezelf, elkaar en de wereld met je liefde.
14e Dalai Lama en Pema Chödron

The Universe

I would never tell someone they're right of wrong. That's what life is for. Loving my job. The Universe

The Universe - Notes from TUT - Mike Dooley

aarde

In gesprek met mijzelf
Nelson Mandela

In gesprek met mijzelf
Nelson Mandela

We hebben de neiging om ons te concentreren op uiterlijkheden. Zoals iemands sociale positie, invloed en populariteit, zijn rijkdom en opleidingsniveau. Maar innerlijke factoren zijn veel belangrijker voor iemands ontwikkeling. Eerlijkheid, oprechtheid, bescheidenheid, klaarstaan voor anderen, allemaal kwaliteiten die ieder mens zich makkelijk eigen kan maken, vormen het fundament van iemands geestesleven.
Regelmatig goed nadenken over jezelf, zeg zo’n 15 minuten per dag voordat je gaat slapen, kan vanuit dit oogpunt heel vruchtbaar zijn.
Vergeet nooit dat een heilige een zondaar is, die blijft proberen.
“The most terrifying thing is to accept oneself completely’
Carl Jung
Vernieuwing is vaak ook loslaten van iets ouds. Oude gedachten, oude gewoonten. Het is voortbouwen op wat er is en hier vervolgens een eigen vorm van maken. Blijven knutselen aan jezelf
Rene Gudde
“Het is moeilijk om afscheidt te nemen van een zielig verhaal waarin je zelf bent blijven geloven. Er is namelijk meer dan alleen een zielig verhaal en bovendien niet altijd waar. Je herinnert, je voegt weer iets toe, je vergeet iets. Kortom het zijn nooit de kalen feiten die je je herinnert. Het verhaal terugbrengen naar een paar basale feiten. Alle nuances weglaten, alle toevoegingen verwijderen die het verhaal passend hebben gemaakt. Dan voorzichtig een nieuw beeld maken door anders te gaan interpreteren, meer ondersteunend en een breder perspectief heeft en dit vervolgens weer opslaan”.
Adriaan van Dis - boek 'Ik kom terug'.
Wat mij raakt

We moeten de dingen hun eigen, stille, ongestoorde ontwikkeling laten
die diep van binnen komt
en die door niets opgejaagd of versneld wordt.
Alles moet rijpen.

Rijpen als een boom die zijn sap niet stuwt
en die rustig in de stormen van het voorjaar staat
zonder angst.
Zonder angst dat er straks geen zomer komt.

Want die zomer komt er toch!
Maar hij komt alleen voor geduldige mensen die leven
alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zorgeloos, stil en weids…..

We moeten geduld hebben met de onopgeloste vragen in ons hart.
En proberen die vragen lief te hebben.

Het komt er op aan alles te leven.
Ook onze vragen.
Want als je je vragen leeft
dan leef je misschien wel langzaam maar zeker
zonder het te merken….
op een goede dag…..
het antwoord in.

Wat mij raakt - Rainer Maria Rilke
(….)..Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch ook geen duivels.Laten we mensen zijn. En helemaal onszelf worden, niet wie we denken dat anderen wilden dat we waren.Laten we moed houden, durven wankelen en redden wat er te redden valt. Onszelf bijvoorbeeld, en elkaar.Laten we stoppen met hopen en doen wat moet gebeuren om en mild zijn voor wie dat nog niet kan. Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten.Laten we pantsers afleggen, en het en de andere tegemoet treden, telkens weer. Laten we slapende honden keihard wakker maken.Blijven geloven in dromen die ook uitkomen.Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen, alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust. En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid, weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen, want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken. En laten we begrijpen wat de liefde is, onthouden dat dat alles is, of toch bijna. Laten we durven.Ja.
Griet op de Beeck - 22 maart 2016 - Laten we durven! Laten we onszelf zijn.