Wat is Hypnotherapie

Hypnotherapie maakt gebruikt van hypnotische trance. Dit is een bewustzijnstoestand waarbij iemand diep ontspannen is en geconcentreerd is op een bepaald onderwerp. Deze bewustzijnstoestand is niet nieuw en bestaat al zolang er mensen zijn. Dagelijks komen we in een hypnotische(trance)toestand, bijvoorbeeld wanneer we een boek lezen en we zo geconcentreerd aan het lezen zijn dat we bepaalde dingen om ons heen niet opmerken.

Hoe werkt Hypnotherapie

Bij hypnotherapie worden de natuurlijke trance-ervaringen doelbewust gestimuleerd door gebruik te maken van trance opwekkende technieken om tot een verandering van gevoel, gedachte en gedrag te komen. Iedereen kan leren om in trance te gaan. In trance ontstaat dan een vorm van verhoogde concentratie en diepe ontspanning, die vaak als prettig wordt ervaren. Tegelijkertijd houdt men volledige controle over geest en lichaam. Door de sterke concentratie op de innerlijke wereld kunnen mogelijkheden in jezelf worden ontdekt waarvan je je eerst niet bewust was. De therapeut ondersteunt dit proces. Door interventies van de therapeut kunnen onbewuste processen bewust worden gemaakt, emoties geuit en losgelaten worden en inzichten ontstaan. De cliënt wordt zoveel mogelijk gemotiveerd tot het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor het oplossen van een probleem of klacht. De cliënt neemt in de therapie dus een actieve positie in en wordt daarin gestimuleerd door de hypnotherapeut. De eigen autonomie wordt hierdoor bevorderd en de afhankelijkheid zoveel mogelijk voorkomen.

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, reïncarnatie, NLP, imaginatie, autogene training, zelfhypnose. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere therapievormen. Zoals EMDR, NLP, focussen, imaginatie.

Wanneer Hypnotherapie

Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staand behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde. Hypnotherapie is een psychotherapeutische behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie.Hypnotherapie is geschikt voor stressreductie, onverwerkte emoties, angsten, reductie van pijn, behoefte aan ontspanning, inzicht krijgen in jezelf, verwerking van trauma’s of wanneer je om welke reden niet lekker in je vel zit.

Hypnotherapie & zwangerschap

Hypnotherapie biedt ook veel mogelijkheden om toe te passen tijdens de zwangerschap en als voorbereiding op de bevalling. Onder de naam ‘hypnobirthing’ krijgt deze vorm van begeleiding steeds meer bekendheid. Een belangrijk uitgangspunt is dat je meer vertrouwen krijgt in jezelf en in de natuurlijke wijsheid van je lichaam. Zodat je je met meer vertrouwen kunt voorbereiden op de bevalling en hier tijdens de bevalling gebruik van kunt maken. De sessies staan in het teken van het aanleren van praktische oefeningen voor zelfhypnose, ontspanning en visualisatie. Je ondergaat deze sessies zelf dus het blijft niet alleen bij praten! Lees meer op de pagina ‘voor wie’.

Positieve mindset + ademhaling + visualisatie + bekrachtiging = Meer vertrouwen in eigen kracht!

Hypnotherapie bij kinderen is inmiddels effectief gebleken bij onverklaarbare buikklachten en voor reductie van pijnklachten. In diverse Academische ziekenhuizen is hier onderzoek naar gedaan. Hierover is al veel te vinden op het internet. In de hypnotherapie wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en imaginatie/visualisatie. Dit zijn technieken die kinderen van nature erg liggen. Naast behandeling van psychosomatische klachten werkt hypnotherapie ook goed bij angst. Bijvoorbeeld angst voor pijn, angst voor het naar bed gaan of faalangst. Het bevorderen van zelfvertrouwen is daarbij een belangrijk onderdeel.

In een prettige ontspannen sfeer wordt hypnotherapie met kinderen spelenderwijs toegepast. Aansluitend bij de leeftijd die past bij het kind. Bij een kind jonger dan 12 jaar is vaak een van de ouders aanwezig tijdens een sessie. De oefeningen kunnen daardoor thuis herhaald worden.

Door de ontspannen trance van Hypnotherapie en zelfhypnose kom je in contact met je onbewuste. Met je onbewuste gevoelens en gedachten. Hypnotherapie kan je inzicht geven in je onbewuste overtuigingen maar je ook verbinden met je talenten! Door zelfhypnose kan je jezelf meer bevrijden van stress of je voorbereiden op bijvoorbeeld een taak in de toekomst. Wanneer je jezelf beter kent, je projecties bewust gaat worden, je talenten gaat omarmen kom je meer in balans. Hypnotherapie hoeft dus niet alleen ingezet te worden bij klachten maar ook preventief!