“Het is alsof ik steeds in een vormpje heb gezeten die niet van mij is. Nu ben ik nieuwsgierig geworden naar welke vorm bij mij past. Ik weet nog niet welke maar ik ben wel benieuwd geworden”. Vrolijke pretoogjes keken me aan, vastberaden ook want ze was het behoorlijk zat om steeds haar oude verhaal te leven. Ze is begonnen met aan zichzelf te vertellen wat ze eigenlijk graag van een ander wil horen. Communicatie is wezenlijk voor ons als sociale wezens. En niet alleen met anderen maar ook met jezelf. Het is luisteren en praten en het omvat tal van nuances die belangrijk zijn voor ons welzijn.

In hypnotherapie is taal en het werken met suggesties (bijgebracht denkbeeld) een belangrijk uitgangspunt. Rond 1850 werkte psychiaters voornamelijk met directe hypnose waarbij in trance suggesties op een directieve manier aan de patiënt werden gegeven. Nu is er de moderne hypnotherapie waarbij taal en suggesties samen met actief luisteren en jezelf beluisteren een creatief proces is. Het is een combinatie van taal, visualisatie en ontspanning om tot eigen denkbeelden ofwel voorstellingen van gedachten te komen die ondersteunend, positief en van jezelf zijn.

We geven vaker suggesties aan onszelf en aan anderen zonder dat we hier altijd van bewust zijn. In de reclame worden suggesties als beïnvloedingtechniek veel gebruikt. Maar het begint eigenlijk al in de opvoeding. In de vorm van de ‘ge-verboden’ kun je ze het duidelijkst horen en de invloed daarvan op het gedrag is vaak snel te zien. Milton Erickson, een Amerikaanse psychiater die de moderne hypnose toonaangevend vormde en het gebruik ervan in de psychotherapie invoerde, schrijft in één van zijn boeken over een cliënt ‘”Her mother had given her one kind of instruction: A language of fear. And that’s the language she understand. I’ve given her a tip, she needed to learn the language of love”*. Dit is vast herkenbaar. Bepaalde woorden of zinnetje die je al zo lang blijft herhalen. Misschien zijn ze inmiddels niet meer waar? Of heb je ze tijdelijk geleend van iemand omdat je nog geen eigen woorden had om betekenis te geven aan je gevoel? Grote kans dat je minder nieuwe mogelijkheden kan vinden als je steeds hetzelfde verhaal in jezelf blijft herhalen of blijft leven. Sta je klagend op? Dan start je dag ook vaak moeilijker. Herkaderen is mogelijk door ons interne dialoog te observeren en gelijk te trekken met wie we zijn of willen zijn.

Nieuwe denkbeelden voor jezelf creëren, nieuwe woorden gebruiken in je innerlijk dialoog. Het kan je allemaal helpen om je anders te gaan voelen. Je maakt bewust gebruik van de kracht van zelfsuggestie. Het gaat dan niet zo zeer om positieve varianten te bedenken als tegenhanger maar in eerste instantie te luisteren op welke toon je tegen jezelf spreekt (bestraffend, oordelend etc) en welke woorden je gebruikt. Herhaal eens in jezelf wat nieuwe woorden en merk eens hoe je je dan gaat voelen.

Wil je meer weten? Of in ontspanning (trance) ervaren wat de kracht van zelfsuggestie is? Loslaten van oude overtuigingen? Of een ontspannende autogene zelfhypnose aanleren? Kijk op www.eigenvorming.nl

 

*Bron: Interchange with Milton H. Erickson from “In The Room with Milton H. Erickson