Activeren van eigen vermogens

In de basis is de begeleiding erop gericht om jouw manier te vinden om betekenis te geven aan een gebeurtenis, klacht of probleem. Of een nieuwe fase in je leven. Het gaat om het effectief activeren van je eigen vermogen om een eigen vorm te vinden. De sleutel ligt niet altijd in het oplossen maar soms meer in het integreren. Bewustwording en hierdoor persoonlijke vorming is een belangrijk uitgangspunt.

Methodieken

Ik maak gebruik van diverse theorieen, methodieken en invalshoeken. Vanuit de gangbare psychologie en uit complementaire behandelvormen. De basis is hypnotherapie aangevuld met NLP, coachings modellen, ACT, EMDR (bij enkelvoudig trauma), IEMT, ReAttach, Jungiaanse symboliek, ontspanning,- en visualisatietechnieken. Ook gebruik ik toepassingsvormen en educatie vanuit de Polyvagaal therapie, dat uitgaat van de autonome responsen vanuit het autonome zenuwstelsel.

Kenmerken

Een kenmerk van iedere sessie is dat er een dialoog en een verbinding tot stand wordt gebracht tussen datgene wat je bewust bent en wat je nog niet bewust bent. Voelen en denken komen beide aan bod. Beide gebieden van de psyche zijn belangrijk om je een gezond en een compleet mens te voelen. Je voelt je compleet wanneer je goed in contact bent met jezelf en door hoort zowel je lijf, gevoelen en je mind bij. We gaan om met je schaduwkanten en je talenten.

Samenwerking

In onze samenwerking staat  een persoonlijke aanpak, integriteit, humor en creativiteit centraal. Ik streef ernaar om een sessie ook toegankelijk, praktisch en simpel te houden. Zodat jij er wat mee kan. Wederzijds respect, vertrouwen en veiligheid vormt de basis in onze samenwerking. Ik ga ervan uit dat ieder mens krachtig is en eigen hulpbronnen in zich heeft. En dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en dat je gemotiveerd bent wanneer je bij me binnen stapt.

Ik werk als zelfstandig therapeut maar werk nauw samen met andere collega’s en zorgprofessionals. Wanneer dit nodig is kan een casus besproken worden en kan ik doorverwijzen. Het geven van medische en of psychische diagnoses behoort niet tot mijn werkgebied.

Ik ben als coach je sparringpartner, motivator en je spiegel.