Algemene voorwaarden & privacy verklaring

Praktijk Eigenvorming heeft hieronder algemene voorwaarden opgesteld om een zo helder mogelijke dienstverlening te kunnen verlenen. De voorwaarden zijn in lijn van de beroepsvereniging en conform de wetgeving voor zelfstandige therapeuten.

Eerste afspraak & intake

Bij het maken van een eerste afspraak volgt per mail een bevestiging van deze afspraak met daarin de afgesproken locatie en datum en tijd. Als bijlage wordt de onderstaande algemene voorwaarden en privacy verklaring meegestuurd. Tijdens de eerste afspraak volgt altijd een intake. Het formulier wordt tijdens de afspraak ingevuld tenzij om redenen het prettiger is om dit formulier van te voren te laten mailen.

Behandelplan

Tijdens de intake worden de klachten, hulpvragen en behandeldoelen in kaart gebracht. Na de intake kan er een behandelplan worden opgesteld. Dit wordt mondeling besproken tijdens de intake of kan per mail worden versterkt. Tijdens het behandeltraject is er sprake van een behandelovereenkomst. Dit betekent dat onderstaande voorwaarden met betrekking tot betaling, afzeggingen en privacy van toepassing zijn. De richtlijnen voor therapeuten schrijven voor dat een behandelovereenkomst moet worden ondertekend door jou en mij. Dit gebeurt tijdens de intake of voor de eerste behandeling.

De behandeling

De duur van een behandeling varieert tussen de 1 en 1,5 uur.

Na een behandeling

Het is de bedoeling dat je na de therapie de positieve effecten ervan merkt. Bijvoorbeeld dat je je sterker en krachtiger voelt. Je ontspannen bent of dat je inzichten hebt verkregen. Zorg dat je na een sessie voldoende rust en tijd neemt om tot jezelf te komen. Een wandeling kan je goed doen. Laat alles rustig bezinken en probeer niet alles vast te houden of uitvoering met je vrienden te bespreken. Het is ook mogelijk dat je jezelf eerst wat minder goed voelt. Je kunt bijvoorbeeld moe zijn of zelfs lichamelijke klachten hebben en wat verward zijn na een sessie. Meestal houden ze niet langer aan dan 1 tot 2 dagen na een sessie. Er gebeurt vaak veel tijdens een sessie. Oud zeer kan zijn aangeraakt of herbeleefd en zal opnieuw een plek moeten krijgen. Geef jezelf de tijd en de rust! Ben je ongerust, dan kun je altijd contact met me opnemen.

Betaling en vergoedingen

De betaling is bij voorkeur via een tikkie, die je ontvangt na een sessie of je mag het overmaken per bank, uiterlijk binnen 14 dagen. Je krijgt altijd een factuur per mail om te declareren bij je ziektekostenverzekeraar mocht je aanvullend verzekerd zijn. Je kan dit navragen bij je ziektekostenverzekeraar of bekijken op de website van de beroepsvereniging www.hypnotherapie.nl

De kosten bedragen 85,00 per behandeling.

Ben je werkzaam als ZZP’er dan bestaat de mogelijkheid om een factuur op naam van je bedrijf te ontvangen als je dit als bedrijfskosten (coaching/ondersteuning) wil verwerken. Op bovenstaand tarief komt dan nog 21% btw.

Omdat geldzaken niet mijn core business is schakelt Praktijk Eigenvorming incassobureau Medicas in, indien er sprake is van een te late betaling. Zie hiervoor https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/

Afzeggen of verplaatsen van een afspraak

Komt een afspraak je niet uit of is er iets tussen gekomen, dat kan natuurlijk. Ik stel het erg op prijs als je dit tijdig en ten minste 24 uur van te voren doorgeeft. Dit mag per mail of app/sms. Bij een afmelding korter dan 24 uur van te voren of bij een no-show, wordt standaard 50% van het tarief in rekening gebracht.

Beroepsvereniging & klachtencommissie

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH, koepelvereniging RBCZ en klachtenorganisatie SCAG met een eigen geschillencommissie. En voldoet daarmee aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de Wkkgz wet. Ondanks dat mijn intentie is om zo zorgvuldig mogelijk de zorgverlening te willen uitvoeren, zou het kunnen gebeuren dat je een klacht hebt over mij of mijn praktijk. Als dit zo, dan kun je mij daar in eerste instantie op aanspreken en proberen we samen een oplossing te vinden. Je kunt hierna altijd terecht bij de NBVH. De praktijk valt onder het klachtrecht van de NBVH en de tuchtrecht van de RBCZ, de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

De praktijk is ook geregistreerd bij het ReAttach Therapy Instituut Nederland en Association IEMT Practicioners in UK.

Vanuit de diverse beroepsverenigingen ben ik aangesloten bij intervisie groepen en volg ik de vastgestelde aantal bijscholingen.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik je gegevens vastleg in cliëntendossiers. Van iedere behandeling leg ik een dossier aan met een korte verslaglegging van de behandeling en eventueel behandeldoelen. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

De onderstaande gegevens worden in opgenomen door Praktijk Eigenvorming in een digitaal dossier;

 • Facturen met naam, adres, woonplaats, behandelcode en behandeldatum voor opstellen van de factuur.
 • Verslaglegging van een behandeling, met alleen vermelding van jouw voornaam
 • Eventueel digitale correspondentie die ik met uw toestemming of op uw verzoek naar een andere behandelaar heb verstuurd.

Mijn computer heeft een actuele virus software programma met een frequente update.

Daarnaast is er een papieren dossier (in een afgesloten kast/ruimte bewaard), hierin is gearchiveerd:

 • Intakeformulier met handgeschreven gegevens met vermelding van uw voornaam en de naam van de huisarts.
 • Ondertekende behandelovereenkomst met daarin naam, adres, woonplaats, email adres en datum van ondertekening en handtekening.
 • Archief van bovenstaand vermelde verslaglegging van een behandeling met voornaam.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als ZZP-er alleen toegang heb tot de dossiers
 • Mij houdt aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
 • Als ik overleg heb met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek bespreek uit de praktijk, dit altijd anoniem en onherkenbaar doe

Alleen wanneer je expliciet schriftelijk toestemming hebt gegeven om informatie aan derden te verstrekken die nodig is voor de verdere behandeling, zal ik deze verstrekken. Dit wordt van te voren in onderling overleg besproken. Dit betreft dan informatie;

 • Voor collegiaal overleg met huisarts of een andere behandelaar
 • Om andere zorgverleners te informeren als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
 • Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens

Jouw gegevens worden in het cliënten dossier, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Bij de cliëntendossiers van kinderen gaat deze bewaartermijn in vanaf het 18e levensjaar.

Minderjarigen

Tijdens de intake of voor de eerste afspraak wordt er een behandelovereenkomst opgesteld, die beide ouders moeten ondertekenen. Op deze manier geven beide ouders van kinderen van 12 t/m 15 jaar schriftelijke toestemming tot de behandeling en daarmee het vastleggen van gegevens in het dossier. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn en het in belang van de cliënt is om de behandeling toch door te laten gaan, is schriftelijke toestemming van 1 ouder mogelijk, mits die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. Naast de beide ouders tekenen kinderen tussen de 12- en 16 jaar ook zelf mee in de behandelovereenkomst.

De therapeut wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt. Een kind-sessie duurt ongeveer een uur. Oudergesprekken waarin afstemming plaatsvindt met de ouders, kunnen deel uitmaken van de behandeling.

Eigen verantwoordelijkheid

Ik ga ervan uit dat je een eigen verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van je klachten. Dit betekent dat je je actief inzet tijdens en na de behandelingen en dat de begeleiding nooit deze verantwoordelijkheid kan overnemen.

Het geven van medische diagnoses valt buiten mijn beroepsuitvoering. Ik kan je hiervoor wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld een gespecialiseerde arts of psycholoog mocht dit nodig zijn.