Wat is psychotherapie & life coaching

Het doel van therapie & coaching is erop gericht het evenwicht tussen lichaam, psyche en de sociale omstandigheden te herstellen.Vaak kunnen we een probleem wel een tijdje opvangen, zeker als we over voldoende gezondheid en social support beschikken. Als problemen echter langdurig zijn en er meerdere factoren gaan meespelen die spanning oproepen, zoals ziekte, scheiding, schulden of ontslag, wordt het soms lastig om aan alle eisen en verwachtingen te voldoen. We raken dan uitgeput en raken het overzicht en soms ook onszelf kwijt. Dan is het raadzaam om begeleiding te zoeken.

Hoe werkt psychotherapie & life coaching

Er wordt vaak gebruik gemaakt van verschillende technieken en methoden. Welke geschikt is voor jou wordt tijdens de intake besproken. Vaak is er een combinatie van diverse methodieken. Tijdens de sessies wordt ingegaan op diverse levensgebieden. Vaak is er een combinatie van educatie en oefeningen. Het kan zijn dat je een specifieke coachings vraag hebt, dan wordt daar naar gekeken. Een integrale en wat meer intensievere therapie gaat vaak wat dieper in op thema’s als hechting en psychologische ontwikkelingsfases.

Het werk van psychoanalyticus Carl Jung is een rode draad in mijn begeleiding. Centraal staat zijn beschreven individuatieproces; worden wie je bent en jouw persoonlijke talenten hiervoor gebruiken.

Hieronder staan een aantal technieken beschreven die vaker in combinatie met therapie, coaching en hypnotherapie worden toegepast. Dit zijn EMDR, NLP, ACT en EFT.

EMDR

Iedere nare gebeurtenis die een blijvend belastende nawerking heeft, wordt een trauma genoemd. De heftigheid van een trauma zorgt ervoor dat er een nieuw patroon wordt gemaakt, waarin herinneringen aan het trauma als het ware vast kunnen komen te zitten in een systeem die ervoor zorgt dat triggers aan het trauma gepaard gaan met dezelfde reacties. Bijvoorbeeld je hebt tijdens een trauma een geluid gehoord en dan kan het zijn dat bij het opnieuw horen van dat geluid, je weer dezelfde zintuigelijke ervaringen krijgt als tijdens het trauma. Zo blijft het trauma deel uit maken van je reactiepatroon. Negatieve ervaringen in het geheugen laten dus sporen nalaten in de vorm van representaties die kennis bevatten over wie de persoon is, hoe anderen zijn en hoe de wereld wordt waargenomen. Deze representaties komt tot uiting in ons gedrag, gevoel en gedachte. Tijdens de behandeling wordt de onaangename gebeurtenis bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens, en lichamelijke sensaties die op dat moment (dus in het hier en nu) hierbij horen.

Tegelijk wordt er een afleidende taak aangeboden, bijvoorbeeld als klikjes op een koptelefoon of met handbewegingen. Op deze manier wordt de informatieverwerking weer ‘aan’ gezet en er ontstaan o.a. verbindingen met meer helpende denkpatronen. Er zijn meerder theorieeen die de werking van EMDR verklaren. Meest voor de hand liggende verklaring op dit moment is die van ‘informatie-verwerkingstheorie’. EMDR maakt gebruik van basisprotocollen. Op deze manier kan de behandeling veilig en effectief verlopen. Na een behandeling kan het voorkomen dat je extra vermoeid bent.

Ook hoofdpijn wordt wel genoemd. Dit kan een 1 of 2 dagen aanhouden. Hoewel EMDR vooral werd toegepast bij ernstige trauma zoals zware mishandeling en bij oorlogsveteranen, is inmiddels gebleken dat ook bij minder heftige traumatische ervaringen EMDR ingezet kan worden. Zoals gebeurtenissen waarbij men geen controle heeft gehad of gevoelens van onveiligheid, onmacht en wanhoop heeft ervaren.

NLP

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren en is ontstaan uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke bekwaamheden. De vragen die onderzoekers in de jaren 70 stelden waren o.a.: ‘Hoe komt het dat deze mensen betere vaardigheden hebben?’. ‘Spelen er talenten mee of denken en doen deze mensen anders dan andere mensen in dezelfde situatie?’. Op die manier werd er gericht onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren of juist remmen en tegenhouden. NLP laat je op een speelse manier ontdekken ‘hoe’ je bepaalde gedragingen, gevoelens en gedachten hebt gevormd en hoe je dit op een andere effectievere manier zou kunnen veranderen. Binnen de NLP zijn inmiddels vele technieken ontstaan die allen gemeen hebben dat taal een belangrijke rol speelt in ons brein en dat we door middel van her-kaderen een andere betekenis kunnen geven aan onze gedragingen, gevoelens of gedachten (programmeren). NLP gaat uit van veronderstellingen.

ACT

ACT is Acceptance and CommitmentTherapy. Dit is een vorm van Gedragstherapie. Belangrijk uitgangspunt is dat je leert om het gevecht met jezelf te stoppen. Vaak ben je zo druk met een zinloze gevecht tegen emoties, vervelende gedachten of lichamelijke sensaties dat daar al je energie naar toe gaat. Als je gaat stoppen met dit gevecht, ontstaat er meer energie om je aandacht te richten op de dingen echt belangrijk zijn. Voluit leven staat centraal. Dit betekent leven met alle diepte en hoogtepunten. Het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit geeft toegang tot een vitaal en vol leven. Binnen de ACT zijn er zes kernprocessen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie:

  • Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
  • Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
  • Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
  • Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu.
  • Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
  • Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.

EFT

Emotional Freedom Techniek (grondlegger Gary Graig). Gaat ervan uit dat alle lichamelijk klachten ook een psychisch component heeft. Je kan een lichamelijk kwaal niet genezen maar je kan wel de beleving en de emoties en de pijn veranderen. Iedereen beleeft de ziekte op een eigen manier. EFT is begonnen voor fobieeen en trauma. Inmiddels is gebleken dat je voor bijna alles EFT kan gebruiken. Er bestaat geen contra indicatie. Ieder probleem ontstaat door een verstoring in het systeem. Dit is de kernovertuiging van EFT. De techniek maakt gebruik van meridianen. Door hierop te ‘tappen’ in combinatie met het ervaren gevoel en een zinnetje ontstaat er een verbinding tussen jouw en het ervaren gevoel/emotie. Het is een eenvoudige methode om ook jezelf aan te leren.